ncry.net
当前位置:首页 >> 出20道有余数除法算式 >>

出20道有余数除法算式

21÷6=3319÷4=4367÷9=7438÷5=7352÷7=7371÷8=8717÷2=8143÷9=4725÷3=8160÷7=8458÷8=7270÷9=7729÷5=5434÷6=5437÷5=7240÷7=5523÷3=7239÷2=19183÷6=13578÷9=86 带余数除法也称为除数算法.

22÷6 13÷3 9÷4 48÷5 64÷8 46÷7 16÷3 62÷9 36÷4 25÷4 36÷8 19÷5 29÷8 21÷4 83÷9 23÷6 31÷6 32÷8 34÷8 68÷9 32÷7 27÷8 20÷3 50÷

20÷3= 30÷7=15÷4= 41÷6=21÷4= 52÷9=17÷8= 24÷5=19÷3= 70÷9=45÷8= 78÷9=33÷10= 56÷6=47÷6= 51÷9=23÷3= 35÷8=38÷7= 56÷3=

666/3 31310/2 45/5 105/3 999/9 462/3 797/7 64/4 95/5 95/3 465/5 4444/1 4444/4 945/5 258/2 987/2 456/6 778/2 945/5 6666/6

30/7 20/6 50/7 15/6 90/11 45/25 12/5 23/5 29/4 100/3 22/8 14/8 33/4 22/9 100/9 40/11 90/2 10/3 88/7 45/30 51/4 77/9 83/3 85/8 39/6 89/20 77/20 97/20 24/3 63/2

21÷6=_……_ 19÷4=_……_ 67÷9=_……_ 38÷5=_……_ 52÷7=_……_ 71÷8=_……_ 17÷2=_……_ 43÷9=_……_ 25÷3=60÷7= 58÷8= 70÷9= 29÷5= 34÷6=

60÷20= 96÷2= 150÷30= 80÷40= 85÷5= 120÷20=134÷20= 80÷20= 97÷97=450÷50= 252÷7= 420÷30=420÷20= 420÷5= 526÷2=526÷80= 630÷30= 600÷30=530÷50= 640÷40= 500÷70=510÷90= 850÷50= 800÷40=192÷32= 192÷3= 92÷23= 334÷41=

1、 口算80÷16= 420÷20= 380÷20=450÷3= 81÷27= 30*9=51÷17= 640÷16= 27*4=88÷22= 520÷40= 480÷16=25*4= 75÷3= 540÷9=160÷20= 94÷2= 160÷5=2、 □60÷48,要使

400/50=8 400/80=5 400/20=20 400/10=40 400/2=200 400/4=100

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com