ncry.net
当前位置:首页 >> 雅字是什么意思 >>

雅字是什么意思

“雅”字的含义:[ yǎ ]1.合乎规范的:~正.2.高尚;不粗俗:文~.~致.~座.3.西周朝廷上的乐歌,《诗经》中诗篇的一类.4.敬辞,用于称对方的情意、举动:~意.~教.5.姓.6.交情:无一日之~.7.平素:~善鼓琴.8.很;极:~以为美.

意蕴深远,清新诗意.[ 雅 ] 拼音:yǎ 五行:木 吉凶寓意:吉 正确;合乎规范 雅者,正也.言王政之所由废兴也 .辞令就得谓之雅.高尚;美好 【茹】 柔软:“柔~而寡断.

雅是一个多音字,有两个读音,拼音是 yǎ和yā,释义如下: 一、雅[ yǎ ]1、合乎规范的:~正.2、高尚;不粗俗:文~.3、西周朝廷上的乐歌,《诗经》中诗篇的一类.4、敬辞,用于称对方的情意、举动:~意.5、姓.6、交情:无一日之~.

雅 yǎ ㄧㄚˇ1、正规的,标准的:雅言.雅正(a.规范的;b.正直;c.客气话,用于赠给他人的书画题款上,请对方指正).2、美好的,高尚的,不粗俗的:文雅.高雅.典雅.雅观.雅教(jiào).雅兴(xìng).雅座.雅俗.3、平素,素来:雅爱.雅善鼓琴.4、极,甚:雅以为美.雅不欲为.5、交往:无一日之雅.6、酒器名:雅量(liàng)(a.大的酒量;b.宽宏的气度).7、中国周代朝庭上的乐歌:风雅颂.雅声(泛指诗歌).8、古同“鸦”,乌鸦.

雅者,正也.言王政之所由废兴也.——《毛诗序》 文章尔雅.——《史记三王世家》.索隐:皆训正也. 雅之为言正也.——《风俗通声音》 雅者,古正也.——《白虎通礼乐》.按:说文疋下古文,以为诗大雅字.疋字隶体似正,故傅会训正,其实古文借疋为,后又借雅为也.风,讽也.雅,也,颂,诵也.此四始之本字. 辞令就得谓之雅. 君子安雅.——《荀子荣辱》.注:“正而有美德者谓之雅.” 察纳雅言.——诸葛亮《出师表》 应该比较高尚吧

雅 雅者,古正也.──正确;合乎规范

美好的,高尚的,不粗俗的

雅者,高雅,脱俗不凡,但是又不是孤傲,而是正人君子和巾帼英雄的形象,给人一种如一杯青茗的清淡的韵味!

雅者,正也.言王政之所由废兴也.文章尔雅、雅道(正道,大道);雅音(正音);雅算(正确的决策);雅学(正道之学.指儒家经典之学) ,有高尚美好的意思,雅相对的就是俗

[ 雅 ] 拼音:yǎ 音韵:五下切(《广韵》) 繁体:雅 部首:牙;隹笔画:12 结构:左右 五笔输入法:ahty 部首:隹 部首笔划:08 五行:木 吉凶寓意:吉 翻译:1、尊敬他人的敬辞 [your].如:雅饬(对别人告诫的敬称);雅诲(尊称别人的教诲);雅命(尊称对方嘱咐或建议之事).2、高尚;美好.3、正确;合乎规范.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com