ncry.net
当前位置:首页 >> 1π到100π表 >>

1π到100π表

1π到100π数值表如下:圆周率用希腊字母 π(读作pài)表示,是一个常数(约等于3.141592654),是代表圆周长和直径的比值.它是一个无理数,即无限不循环小数.在日常生活中,通常都用3.14代表圆周率去进行近似计算.扩展资料 历史

是这样的吗?1π=3.14 2π=6.283π=9.42 4π=12.565π=15.7 6π=18.847π=21.98 8π=25.129π=28.26 10π=31.411π=34.54 12π=37.6813π=40.82 14π=43.9615π=47.1 16π=50.24

1π=3.14,2π=6.28,3π=9.42,4π=12.56,5π=15.7,6π=18.84,7π=21.98,8π=25.12,9π=28.26,10π=31.411π=35.45,12π=37.68,13π=40.83,14π=43.96,15π=47.1,16π=50.24,17π=53.38,18π=56.52,19π=59.66,20π=62.821π=65.94,22π=69.08,23π=72.22,24π=75

参考来自 http://zhidao.baidu.com/question/90623527.html 以下分别是1~100π 3.14159265358979 6.28318530717959 9.42477796076938 12.5663706143592 15.707963267949 18.8495559215388 21.9911485751286 25.1327412287183 28.

π=3.14 26π=81.64 51π=160.14 76π=238.64 2π=6.28 27π=84.78 52π=163.28 77π=241.78 3π=9.42 28π=87.92 53π=166.42 78π=244.92 4π=12.56 29π=91.06 54π=169.56 79π=248.06 5π=15.7 30π=94.2 55π=172.7 80π=251.2 6π=18.84 31π=97.34

1π 3.142π 6.283π 9.424π 12.565π 15.76π 18.847π 21.988π 25.129π 28.2610π 31.411π 34.5412π 37.6813π 40.8214π 43.9615π 47.116π 50.2417π 53.3818π 56.5219π 59.6620π 62.821π 65.9422π 69.0823π 72.2224π 75.3625π 78.526π 81.6427π 84

1 3.142 6.283 9.424 12.565 15.76 18.847 21.988 25.129 28.2610 31.411 34.5412 37.6813 40.8214 43.9615 47.116 50.2417 53.3818 56.5219 59.6620 62.821 65.9422 69.0823 72.2224 75.3625 78.526 81.6427 84.7828 87.9229 91.0630 94.231

3.14 6.28 9.42 12.56 15.7 18.84 21.98 25.12 28.26 31.4 34.54 37.68 40.82 43.96 47.1 50.24 53.38 56.52 59.66 62.8 65.94 69.08 72.22 75.36 78.5 81.64 84.78 87.92 91.06 94.2 97.34 100.48 103.62 106.76 109.9 113.04 116.18 119.32 122.46

这是1-40的. 1Π=3.14 2Π=6.28 3Π=12.56 4Π=25.12 5Π=50.24 6Π=100.48 7Π=200.96 8Π=401.92 9Π=803.84 10Π=1607.68 11Π=3215.36 12Π=6430.72 13Π=12861.44 14Π=25722.88 15Π=51445.76 16Π=102891.52 17Π=205783.04 18Π=411566.08

1∏≈e68a84e8a2ad62616964757a686964616f313333303632323.142∏≈6.283∏≈9.424∏≈12.565∏≈15.76∏≈18.847∏≈21.988∏≈25.129∏≈28.2610∏≈31.411∏≈34.5412∏≈37.6813∏≈40.8214∏≈43.9615∏≈47.116∏≈50.2417∏≈53.3818

bfym.net | skcj.net | whkt.net | fnhp.net | 6769.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com