ncry.net
当前位置:首页 >> 230 40的竖式怎么写 >>

230 40的竖式怎么写

__6__40) 240 _240__ 0 简便写法:在竖式中把240和40个位上的0划掉: __6__40) 240 _24__ 0 (注意:240和40个位上的0都要用斜线划掉)

列竖式计算682除以四十 答案: 17.05 40√ 682

你好,230÷2=115 竖式计算如下图

任务占坑

230乘40竖式算法为什么移下来2个零0,而不是1个,因为230有1个,40有1个;竖式如下:

熟练运用乘法口诀,一位一位乘下来即可,还要进位,希望对你有帮助

230*250=57500 230 * 250 115 46 57500

com/zhidao/wh%3d450%2c600/sign=7cb96e4c81d6277fe9473a3c1d083306/9345d688d43f87945f7ab2d9d41b0ef41ad53a44.jpg" esrc="http.hiphotos.com/zhidao/wh%3d600%2c800/sign=210c852a28738bd4c474ba3791bbabee/9345d688

这样2 4 0算 * 4 0 9 6 0 0 两个4对齐 准确无误 望采纳

(1)230*40=9200 230 * 40 . 9200 ;(2)102*15=1530 102 * 15 . 510 102 . 1530 ;(3)3.06+0.94=4 3.06 + 0.94 . 4.00 ;(4)12.4-3.05=9.35 12.4 - 3.05 . 9.35 .

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com