ncry.net
当前位置:首页 >> 240乘38列竖式计算 >>

240乘38列竖式计算

240*37=8880 因数末尾有0的,第二个因数要和0前面的数对齐,把0前面的数相乘,因数的末尾有几个0,就在得数的末尾添上几个0.三位数乘两位数,用两位数个位上的数与三位数相乘,乘得的结果末尾与个位对齐,再用两位数十位上的数与三位数相乘,乘得的结果末尾与十位对齐,然后把两次乘得的结果相加.

240*37 = 8880 竖式

2 4 0 x 3 6 --------- 1 4 4 0 7 2 --------- 8 6 4 0

240*38=9120;125*43=5375;665÷34=19…19;572÷26=22.

240*38=91200.99+1.1=2.098.65-6.36=2.29

240乘13.475=3234

240 * 35 = 8400

|亲:526137 37|4102 * 240 * 24|0 ------------- 也可以这1653样内:容 -------|---- 8880 888|0

(1)208*35=7280 208* 35 1040 624 7280 ;(2)240*38=9120 240* 38 192 72 9120 ;(3)485÷64=7…37 764 485 448 37 ;(4)762÷19=40…2 4019 762 760 2 ;验算: 19* 40 760 + 2 762 .

sbsy.net | sbsy.net | zxtw.net | 90858.net | zhnq.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com