ncry.net
当前位置:首页 >> 900除12用竖式计算 >>

900除12用竖式计算

先从百位借一当十个十,再从十位借一当十个一,十个一减去两个一还剩八个一(个位是8),十个十借了一个十还剩九个十,九个十减去一个十还剩八个十(十位是8),百位上九(即九个百)借了一(即一个百)还剩八(即八个百),所以900-12得数是888,即900-12=888.

900÷24=37.5列竖式如下

900除以12等于75.你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”.

900-178+122 = 900 - 56 = 844

900÷12+900÷18=75+50=125

12*(75)等于900过程:900 ÷ 12 = 75验算:12 * 75 = 900竖式见图:

900÷12÷15=900÷(12*15)=900÷(3*4*3*5)=900÷[3*3*(4*5)]=900÷[9*20]=900÷9÷20=100÷20=5

数学故事:齐啬的国王想获得穷苦百姓的支持,图一个“乐善好施”的好名声,决定施舍每个男人1美元,每个女人0.4美元,为了不使自己花费过多,他算来算去,最后想出了一个妙法,决定在正午12时去一个贫困的山村.因为他十分清楚,在那个时刻,村庄里有60%的男人都外出打猎去了,外出打猎的都不用给钱,已知该村庄里共有成年人口1200人,儿童忽略不计. 请问:(1)若山村男人共有400人,则国王会用去多少美元? (2)若山村女人共有400人,则国王会用去多少美元? (3)有人说国王用去的钱与村里男人、女人的具体数目无关,你认为正确吗?为什么?

900÷12÷5=900÷3÷4÷5=300÷(4*5)=300÷20=15

960÷12=80 竖式计算方法看图

jmfs.net | eonnetwork.net | zxqk.net | dkxk.net | wlbx.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com